Kritik av dygdetiken

Introduktion

Dygdetiken blev i modern tid lanserad som en revolutionerande etisk riktning, som kunde användas för att bemöta några av de typiska kritikpunkterna, som sågs som ödeläggande för konsekvensetiken och pliktetiken.

I praktiken har dygdetiken fått ett lite blandat mottagande och den har kritiserats för att inte kunna leverera konkreta handlingsvägledningar. Några har även ifrågasatt, hur man egentligen kan vara säker på vilka karaktärsdrag som bör betraktas som dygder.

Nedan går vi igenom några av de typiska invändningarna mot dygdetiken – samt de svar som dygdetikerna vanligtvis ger på kritiken.

Vag

Den vanligaste kritikpunkten av dygdetiken är, att den ofta är mycket vag när det gäller att ge konkreta etiska rekommendationer. Om du står i ett etiskt dilemma, kan såväl konsekvensetiken som pliktetiken vanligtvis ge en ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in