Modern dygdetik

Den moderna dygdetiken uppkom ur frustrationer med de två dominerande etiska riktningarna fram till mitten av 1900-talet, pliktetiken och konsekvensetiken.

Ett av de centrala problemen med båda dessa etiska riktningar var, att de hade en tendens att förskjuta en persons eget intresse av att ha ett gott liv åt sidan, till förmån för kraven på etiska handlingar. Pliktetikern ska alltid handla utifrån plikten, oavsett om det går ut över hennes egna intressen. Konsekvensetikern har liknande problem – trots att hennes egna intressen gott och väl räcker till i den samlade nyttan, så kan de mycket väl skymmas bakom hänsynen till det allmännas bästa. 

På grund av dessa problem började flera moralfilosofer att intressera sig för dygdetiken, eftersom dygdetiken i stort sätt sätter likhetstecken mellan det goda livet och det etis...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in