Vad är dygdetik?

Introduktion

Dygdetiken är på ett sätt både den äldsta och den yngsta av de tre etiska huvudinriktningarna. De grundläggande principerna formulerades redan av Aristoteles i det gamla Grekland, men det var så sent som under den andra halvan av 1900-talet som moderna moralfilosofer formulerade nutida versioner av teorin.

Dygdetiken skiljer sig markant från de två andra etiska riktningarna, eftersom den lägger sitt primära fokus på personer snarare än handlingar eller deras konsekvenser. Enligt dygdetiken är det etiska projektet för en människa nämligen att bli en dygdig person och leva enligt dygderna – och när man är en dygdig person, kommer man helt naturligt att handla etiskt korrekt i sitt liv.

På många punkter kan dygdetiken ses som en reaktion på de problem, som vi har sett hos konsekvensetiken och pliktetiken.

Vad är en dygd?

I vardagliga sammanhang har ordet ”dygd” en lite gammalda...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in