Jeremy Bentham

Den brittiske filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) betraktas som utilitarismens fader. Han gav ut sitt huvudverk 1780 En introduktion till principerna om moral och lagstiftning, där han presenterar sin teori om, att den mest grundläggande principen för såväl teori som lagstiftning bör övervägas med hänsyn till att skapa störst möjliga lycka för flest möjliga människor.

Bentham börjar med att förklara, att allt vad människan gör, styrs av önskan att uppnå njutning och att undvika smärta. Eftersom dessa två drifter utgör grunden för hela våra liv, bör de också utgöra den centrala byggstenen i våra etiska liv. Enligt Bentham finns det följaktligen inga andra meningsfulla utgångspunkter, att konstruera etiken utifrån.

Bentham är handlingsutilitarist. Det innebär, att han argumenterar för, att den...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in