John Stuart Mill

Den brittiske filosofen John Stuart Mill (1806-1873) tar sin utgångspunkt i Jeremy Benthams utilitarism, men försöker samtidigt att vidareutveckla den på olika sätt.

För det första är Mill inte införstådd med Benthams hedonistiska syn på lycka, som han upplever reducerar människan till ett primitivt djur, som bara är konstruerad för att söka primitiva sensoriska upplevelser. Mill inför därför ett mer idealistiskt begrepp gällande lycka, där några former av njutning betraktas som ”högre” och värdefullare än andra. Mill menar tillexempel att glädjen när man läser en dikt är en högre och mer värdefull glädje än den, som man kan uppnå genom att spela spel. Mills argumentation för, att det finns en gradskillnad mellan njutningar, är baserad på ett argument om, att den person som har erfarenhet av såväl enkla njutningar (till exempel att spela kort) som av högre njutninga...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in