Kritik av konsekvensetiken

Introduktion

Konsekvensetiken kan verka mycket tilltalande, eftersom dess grundprinciper är mycket enkla, och att de trots detta potentiellt kan guida oss igenom varje etiskt dilemma, som vi kan möta under loppet av våra liv. Samtidigt är konsekvensetiken mycket även ambitiös när det gäller att skapa en bättre värld för mänskligheten, vilket kan sägas vara ett prisvärt mål.

Kritiker av konsekvensetiken har dock uppmärksammat, att det finns en lång rad potentiella problem med teorin. På denna sida går vi igenom några av de mest berömda argumenten emot konsekvensetiken – samt några av de typiska svar, som konsekvensetikerna ger på kritiken.

Rättvisa

En av de mest grundläggande invändningarna mot konsekvensetiken är, att teorin inte omedelbart innehåller någon rättviseprincip. Man kan naturligtvis argumentera för, att det generellt är nyttoskapande att ha en idé om rättvisa i ett samhälle, men konsekvensetiken kan ändå lätt leda till orättvisa slutsatser, om det uppstår situationer, när en orättvis handling får övervägande positiva konsekvenser. 

Detta problem ställs på sin spets i ett berömt tankeexempel:

Föreställ dig ett samhälle, där det har begåtts ett brutalt mord. Polisen har trots stor ansträngningar inte lyckats finna den skyldige, och nu hotar ett uppror bland befolkningen, vilket med all sannolikhet kommer att leda till hundratals mord. Polismästaren får nu den briljanta idén, att han kan låta gripa en oskyldig person och hänga honom för mordet. Trots att

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in