Peter Singer

Peter Singer (f. 1946) är en av de mest berömda och inflytelserika utilitaristerna i modern tid. Han är framför allt känd för sitt stora fokus på etikens praktiska betydelse i ett modernt, globaliserat samhälle.

Liksom Bentham är Singer handlingsutilitarist, och menar alltså, att den etiskt korrekta handlingen alltid är den, som har de bästa konsekvenserna och skapar mest lycka eller förhindrar mest smärta.  Singer argumenterar för, att detta är det mest grundläggande förhållningssättet inom etiken – att tänka etiskt innebär nämligen, att man försöker att se världen utifrån ett universellt perspektiv, och därigenom kommer man snart att känna igen, att andra levande varelsers intressen (både människors och djurs) är lika viktiga som ens egna. Därmed kommer man fram till, att etiskt korrekta handlingar bör främja...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in