Vad är konsekvensetik?

Introduktion

Konsekvensetik är en vanlig beteckning för alla etiska teorier, som definierar handlingens etiska riktighet utifrån dess konsekvenser. Utifrån konsekvensetiken är en handling med goda konsekvenser alltså en god handling, medan en handling med dåliga konsekvenser är en dålig handling.

Teorin kan verka simpel, men den har ganska omfattande konsekvenser och går ofta emot många av våra typiska intuitioner om etik. Till exempel finns det vanligen inte någon typ av handlingar, som alltid är fel, om man är anhängare av konsekvensetiken. Även sådana handlingar som mord ska kunna försvaras, om det är en konkret situation, där ett mord skulle ha övervägande goda konsekvenser.

Samtidigt är konsekvensetiken vanligtvis mycket krävande, eftersom de flesta versioner av teorin kräver, att man alltid utför den handling som har de bästa konsekvenserna – och det kan ofta kräva stora uppoffringar, till exempel genom att avstå från lyxkonsumtion för att kunna använda sina pengar till människor i nöd. Konsekvensetiken är dock fortsatt populär hos många etiska tänkare, eftersom dess grundläggande principer är mycket transparanta, och eftersom den specifikt inriktar sig på att göra världen så god som möjligt.

Utilitarismen är en form av konsekvensetik

Det finns olika varianter av konsekvensetiken, beroende på vad anhängarna egentligen betraktar som goda konsekvenser. Den överlägset mest utbredda formen är utilitarismen (även kallad nyttoetik), där de bästa konsekvenserna definieras som de som gör mest nytta (till exempel i form av att skapa mest möjliga nytta för flest möjliga människor).

Utilitarismens grundtanke är, att handlingar ska värderas utifrån deras konsekvenser. En handling med goda konsekvenser är en etiskt god handling, en handling med dåliga konsekvenser är en etiskt dålig handling. Hur man exakt ska kunna mäta vad ”goda” och ”dåliga” konsekvenser är, kan dock vara e...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in