Noter

På denna sida kan du få en snabb överblick över de viktigaste begreppen inom etiken. Du kan finna mer detaljerad information om de enstaka ämnena i respektive relevant avsnitt i webboken.

Generellt om etik

  • Etik befattar sig med begrepp som rätt och fel, gott och ont.
  • Etik handlar om hur människor bör handla.
  • Begreppen etik och moral används ganska godtyckligt, så det är svårt att ange en exakt skillnad mellan dem. Det finns dock en tendens till att begreppet etik oftare används om teoretiska överväganden, medan begreppet moral används när det gäller människors uppförande i praktiken.
  • Begreppet moralisk status används om varelser och saker som förtjänar en form av hänsyn i våra etiska överväganden.
  • Man kan skilja mellan sekulär (icke-religiös) etik och religiös etik. Den sekulära etiken prövar etik oberoende av Gud och religion.
  • De tre största etiska riktningarna är konsekvensetik, pliktetik och dygdeetik.

Du kan hitta mer detaljerad information här.

Konsekvensetik

  • Grundtanken i konsekvensetiken är, att ens handlingar ska få de bästa möjliga konsekvenserna – ofta formulerat som ”största möjliga lycka för så många som möjligt”.
  • Utilitarismen är en form av konsekvensetik. Begreppet är
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in