Immanuel Kant

Introduktion

Den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) betraktas som den moderna pliktetikens grundare, och är utan tvivel den mest inflytelserika filosofen inom denna gren av etiken. Han har även haft stor betydelse inom en helt annan genre av filosofin (särskilt epistemologi), och betraktas på det hela taget som en av de viktigaste filosoferna någonsin.

Kants etik baseras på antagandet, att människor (i motsats till alla andra djur) är förnuftsvarelser, och att vi direkt an använda förnuftet till att inse, vad som är etiskt rätt och etiskt fel. Vi kan helt enkelt logiskt tänka oss fram till de etiska reglerna, som vi bör följa – vi behöver varken referenser till Gud eller till handlingarnas eventuella konsekvenser, förnuftet levererar svaret.

Universalitet och autonomi

De två grundläggande principerna i Kants etiska tänkande är universalitet och autonomi.

Universalitet betyder, att etiska regler alltid ska formuleras så att de gäller universellt – för alla människor i alla situationer. Ingen står över etiken, och de etiska reglerna kan inte heller brytas eller förändras om de möter svåra omständigheter.

Autonomi betyder, att alla etiska regler ska avspegla en grundläggande respekt för människor som förnuftsvarelser med rätt till självbestämmande. En etisk regel får alltså inte innebära, att man ska utnyttja andra eller att man inte visar andra respekt.

Till exempel ska en etisk regel om att inte döda andra människor, uppfylla båda principerna. Den är inte b...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in