Kritik av pliktetiken

Introduktion

På många punkter är pliktetiken den av de tre huvudinriktningarna, som bäst matchar våra allmänna etiska intuitioner i vardagen. Till exempel har de flesta av oss nog en idé om, att det är något grundläggande fel med att ljuga, stjäla, utöva tortyr och begå mord.

Vår lagstiftning stämmer också väl överens med pliktetiken, eftersom den på motsvarande sätt anger några typer av handlingar, som helt enkelt är förbjudna. Man kan till exempel inte bli frikänd från anklagelsen om stöld, även om man stjäl från en ofantligt rik bank och donerar pengarna till välgörenhet med mycket goda resultat – utifrån lagen har man helt enkelt inte rätt att ta de pengarna, helt oavsett hur mycket gott man skulle kunna göra med dem.

Principen om mänskliga rättigheter är också grundad i en pliktetisk tanke om, att varje människa förtjänar grundläggande respekt, och att det är en mängd saker, som man aldrig ska utsätta andra människor för, oavsett hur goda konsekvenserna nu måtte bli (till exempel tortyr).

Trots pliktetikens starka förankring, såväl i vår vardagsmoral som i vår lagstiftning har denna etiska inriktning fortfarande några praktiska och teoreti...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in