Etik och religion

Introduktion 

Historiskt sett har det världen över funnits en stark tradition för, att människors levnadsregler varit knutna till en eller annan religion. En stor majoritet av världens befolkning tillhör någon av de stora religionerna, och har därmed tillgång till en rad mer eller mindre specifika etiska levnadsregler, som är motiverade av, att de tillskrivs en form av gudom.

Det är dock inte alltid lätt att förstå de etiska levnadsregler, som är knutna till en bestämd religion. De flesta religionernas skrifter är till exempel skrivna i en kontext, fjärran från 2000-talets samhälle, så de ger inte alltid klara svar på den moderna världens etiska dilemman, och kräver ofta någon form av tolkning för att kunna passa in.

Det pågår också en livlig debatt om förhållandet mellan religiös och icke-religiös etik. Några menar, att religion är en nödvändig förutsättning för att ha en etik, medan andra vidhåller, att det naturligtvis kan finnas riktlinjer för riktiga och felaktiga handlingar oberoende av religion.

Försöket att skapa en etik, som inte är beroende av religion, står i fokus för den övervägande delen av detta kompendium, men i detta avsnitt ska vi titta närmare på religiös etik.  

Kristen etik

Kristendomen är världens största religion och den består av många olika religiösa grupper, som ofta har lite olika inställningar till etik. De är dock överens om att betrakta Bibeln som deras heliga bok och att betrakta Jesus som frälsaren.

Gamla Testamentet är den första halvan av Bibeln, som börjar med världens skapelse och därefter berättar om de olika prövningar, som Guds utvalda folk, israeliterna, genomgår under historiens lopp. Den israelitiska religionen blir senare till judendomen. Gamla testamentet överlappar därför judendomens heliga skrifter på många punkter.

Gamla testamentet innehåller en rad etiska principer, som Gud på olika sätt ger till människan. De mest berömda av dessa principer är de tio buden (”Dekalogen”). Dessa tio etiska handlingsregler kommer enligt Bibeln direkt från Gud, som överlämnar dem till Moses, som ger dem vidare till sitt folk.

De tio buden är hämtade från moseböckerna och finns i olika versioner. Under årens lopp har det uppkommit olika traditioner för, hur man konkret ska dela upp buden i tio. Vi beskriver här den lutherska uppdelningen, som nog är den mest kända i Sverige:

  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in