Vad är etik?

Introduktion

Etik är en central gren av den praktiska filosofin.

Etiken behandlar begreppen riktigt och fel, gott och ont. När man arbetar med etik, ställer man till exempel sådana etiska frågor som de följande:

  • Hur blir man en god människa?
  • Finns det tillfällen när det är ok att använda en vit lögn?
  • Hur mycket pengar bör man ge till välgörenhet?
  • Hur mycket bör vi ta hänsyn till djur i förhållande till människor?

Inom etiken arbetar man också med begreppet etiska dilemman. Etiska dilemman är situationer, där det kan råda tvivel om, vilken handling som är etiskt korrekt. Det kan till exempel vara situationer som de följande:

  • Får man döda en människa för att rädda fem andra?
  • Är det försvarligt att stjäla, om man gör det för att skaffa mat till folk, som svälter?
  • Bör man ljuga för en person, om sanningen skulle göra henne olycklig?
  • Kan man unna sig att köpa den senaste Iphonen, när ens pengar istället skulle kunna rädda ett liv i ett fattigt land?
  • Kan tortyr försvaras i en situation, när det kan rädda tusentals människoliv?

De flesta människor har i förväg många inställningar till vad som är etiskt rätt eller fel utifrån deras uppfostran och övrig världsuppfattning, men i den filosofiska etiken prövar man att gå mer systematiskt till väga. Det handlar om huruvida vi kan ställa upp några generella teorier, som anger exakt vad det är som gör några handlingar etiskt goda och andra handlingar etiskt dåliga – och hur man kan komma ur typiska etiska dilemman. Ofta förhåller man sig även kritisk till ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in