Analys

På följande sidor kan du läsa vår analys av romanen Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, där vi behandlar de viktigaste analyspunkterna:

Kom ihåg att du inte slaviskt behöver komma in på alla dessa aspekter i din egen analys, så välj bara de punkter som är relevanta för din uppgift eller din förberedelse. Det kan också finnas fler aspekter, som vi inte har tagit med i vår analys.

Utdrag

Nedan kan du läsa ett utdrag ur vår analyshjälp till romanen:

Dagboken är en inre dialog

Romanförfattaren låter huvudpersonen Halim föra en inre dialog. Detta gör han när han ska fatta viktiga beslut i livet. Ett sådant tillfälle är när han ska bestämma sig för om han vill fortsätta skriva boken. Dalanda har övergett honom. Därför känns det inte längre meningsfullt med skrivandet. Halim beskriver detta som ”två bråkande röster i hjärnan”:

Sen söndagen har det varit som två bråkande röster i hjärnan. Den ena har sagt det är dags att lägga upp skrivandet på hyllan, tejpa skrivboken och gömma den längst in i hemliga lådan. För varför ska man fortsätta skriva filosofier och tankar när såna som Dalanda säger dom kommer alltid finnas nära och sen flyttar från stan? Den andra rösten har pratat med Libyendialekt och påmint texter är bästa sättet att behålla minnet och samtidigt hålla balansen. […] som jag känner nu jag tror jag kommer fortsätta lite till med skrivboken. (sid. 89)

Citatet ovan belyser hur Halim resonerar med sig själv. Han väger fördelar och nackdelar emot varandra. Detta blir en metod för honom för att komma fram till avgörande beslut. Rösten som ”talar med libyendialekt” representerar här alla de landsmän som han upplever att han har ett ansvar gentemot. Den representerar hans ursprung och bakgrund.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in