Komposition

Linjär uppbyggnad i dagboksform

Romanen Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri har en linjär och kronologisk struktur. Ramberättelsen handlar om en familj som invandrat till Sverige från Marocko på grund av krigsliknande omständigheter. Berättelsen börjar när Halim ska börja i årskurs nio i grundskolan. Därefter följer den det kronologiska skeendet fram tills han slutar årskurs nio. 

Romanen är skriven i dagboksform och är kronologiskt skriven. Den bygger på dagboksanteckningar om sådant som äger rum i Halims liv. Trots att den är skriven som en dagbok, innehåller den inga datumangivelser. Istället börjar anteckningar om en dag ofta med: ”Idag” (sid. 9) eller: ”Nu är det sen kväll” (sid. 24). 

Den linjära strukturen i romanen avbryts och genomsyras av flashbacks och dagdrömmar. Här handlar det om att Halim genom att minnas ger läsaren inblick i hur det var tidigare. Främst handlar dessa om minnen förknippade med mamman.

Inledning

Handlingen utspelar sig i Sverige. Mamman som ha...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in