Språk

Språklig stil

Språket i romanen kännetecknas av invandrarsvenska. Den kännetecknas av de karaktäristiska svårigheter en nysvensk ofta har med det svenska språket. Romanen är genomgående skriven på ”invandrarsvenska.” Detta kan vara ett medvetet stilgrepp. Författarens val av detta språk ger läsaren flera infallsvinklar till Halim som person.

Han behärskar perfekt svenska, men väljer ändå att använda invandrarsvenska. Hans pappa ber honom att använda korrekt svenska. Halims vägran att göra detta kan ses som en ungdomlig protest mot fadern.

Valet att använda invandrarsvenska kan också ses som ett led i Halims kamp att inte "svennefieras". Han vill ha en arabisk identitet, men han behärskar inte arabiska helt och fullt. Därför blir hans invandrarsvenska ett uttryck för den arabiska identitet han så starkt eftersträvar.  

Några karaktäristiska områden brukar framträda som typiska...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in