Symboler

I romanen finns en rad betydelsebärande symboler. Dessa är viktiga för förståelsen av innehållet. Detta för att symbolerna har starka, ofta politiska budskap. Eftersom romanen har en annan kulturell kontext än den svenska, blir symbolerna extra viktiga. Om man inte är klar över deras innebörd, finns risken att man som läsare går miste om en viktig del av innehållet och budskapet  

Kampen

Halim bedriver en ”Kamp” mot att inte integreras i det svenska samhället. Han har fått för sig att hela det svenska samhället arbetar för att alla invandrare ska integreras till varje pris. Halim vill inte vara en del av detta. Därför kämpar han emot. Han väljer därför att inte visa respekt för sådant ”svenskt” som arrangeras i hans omgivning. Ett exempel på detta är när han stjäl kakor från lärarrummet. Han vill sälja dem själv för att få egna pengar. (sid. 164).

Genom Halims sätt att agera och resonera, signalerar han att han känner sig överlägsen sin omgivning. Han är ju ”Tankesultan.” Sultan är en historisk muslimsk härskartitel. Titeln medförde att man både hade värdslig och religiös makt. Det är just han som i tänkande och tradition brås på sina förfäder och som känner till de vikti...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in