Teman och budskap

Budskap

Romanen förmedlar budskapet att det är svårt att växa upp och att hitta sig själv när scenen för detta förändras. I en ny kultur förstärks de normala mänskliga kriserna.

Halim är en högstadiekille med invandrarbakgrund. Långsamt och genom motgångar och svårigheter utvecklas han. Först är han motståndare till allt som han upplever främmande i samhället. Med tiden mognar hans förhållningssätt och han blir mer mottaglig. När han närmar sig vuxen ålder, börjar han istället fundera på vad han själv kan bidra med i det nya landet. Han kommer fram till att han vill bli den som bygger broar av kommunikation mellan araber och svennar.

Ett mer underordnat budskap är att utvecklings- och anpassningsprocesser kan underlättas genom att man tar hjälp av identitetsbyggstenar. Sådana kan vara litteratur, kultur och mat. Om den invandrade personen kan ha sin trygghet i sin djupaste identitet, blir det lättare att tillåta sig att integreras till den grad som behövs för att livet i det nya landet ska bli ett rikt liv. 

Te

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in