Främlingen

Introduktion

Romanen Främlingen (1942) är Camus mest berömda skönlitterära verk, som innehåller en del referenser till Camus existentialistiska filosofi.

Därför har vi valt att beskriva verket kort i detta kompendium, men självklart med fokus på de filosofiska tankarna i texten snarare än de mer traditionella aspekter som man exempelvis skulle komma in på i en romananalys.

Referat

Främlingen handlar om den unge fransk-algeriske mannen Mersault.

Vid romanens början nås Mersault av nyheten om sin mors död och deltar i hennes begravning. Även om de andra människorna vid tillfället är tydligt berörda av situationen, så verkar Mersault själv vara helt opåverkad.

I de följande avsnitten får man läsa olika historier om Mersaults förhållande till folk omkring honom. Han har en kärleksaffär med en kvinna som heter Marie och hjälper parallellt sin vän Raymond med att hämnas på en flickvän som Ray...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in