Existens

Introduktion

Att existera innebär att vara till i världen. Det finns dock en extra betydelse av begreppet inom existentialismen eftersom man inom denna filosofi speciellt studerar vad det egentligen vill säga att existera – och hur man som människa kan välja att förhålla sig till sin egen existens.

Olika sorters varande

De flesta existentialister menar att det finns olika sätt att existera på och att i synnerhet människor har ett speciellt sätt att existera på.

Den mest kända av dessa uppdelningar är nog Sartres skillnad mellan varat-i-sig och varat-för-sig.

Varat-i-sig är den form av existens som saker, djur och växter har. De finns i världen, men de har ingen förmåga att förhålla sig till sin egen existens. De kan inte heller i grunden förändra sin situation – ett djur följer till exempel alltid sina instinkter.

Varat-för-sig är det sätt som människor existerar p...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in