Existentiell ångest

Introduktion

Begreppet existentiell ångest används både inom modern psykologi och existentialistisk filosofi, men vi kommer här att koncentrera oss på den filosofiska definitionen av begreppet.

Existentiell ångest är en slags allmän ångestkänsla som kan uppstå när man reflekterar över sin egen livssituation och sina egna livsval. Ångesten kan kopplas till det stora personliga ansvar som man har för sina val. Ångesten kan också vara en slags mer allmän rädsla för meningslösheten, som många grenar av existentialismen försöker förhålla sig till.

Ångest som reaktion på ansvar

Inom de flesta grenar av existentialismen bär den enskilda människan ett mycket stort ansvar för sitt eget liv. Våra handlingar styrs varken av våra omständigheter eller en allsmäktig gud, och det finns inte heller några universella ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in