Frihet

Introduktion

De flesta existentialister menar att människan har en enorm frihet att definiera sitt liv. Vissa existentialister använder termen “radikal frihet”, eftersom det är en frihet i en väldigt absolut mening – vi kan när som helst se på vår konkreta situation utifrån och välja att göra eller vara något annat än vad vi var.

Grundidén om frihet innebär också att existentialismen är en tydlig motsats till determinismen - en filosofisk skola som säger att vår känsla av frihet bara är en illusion, eftersom vi i verkligheten bara reagerar på världen på förutbestämda sätt.

Man kan övervinna sin situation

En populär invändning mot idén om total frihet är att vissa människor befinner sig i livssituationer där deras valmöjligheter verkar mycket begränsade. Det finns till exempel människor som sitter i fängelse, eller som är kroniskt s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in