Nihilism

Introduktion

Termen nihilism kommer från det latinska ordet nihil, som betyder intet (ingenting). Nihilismen är tanken att det inte finns några värderingar som människan kan rätta sig efter, och att allt i grunden är meningslöst. Människolivet har uppstått av en slump, och det har inget som helst högre syfte.

Existentialismen utgår ofta från det faktum att människan inte har något annat att rätta sig efter än sin egen existens. Det kan alltså vara väldigt lätt att komma fram till att det inte finns något alls som spelar någon roll. Hotet om en värderingsfri, meningslös och i grunden nihilistisk värld är därför alltid närvarande när man har en existentialistisk förståelse av världen.

Nihilismen kan också få konsekvenser för etiken, eftersom nihilismen kan tolkas på ett sådant sätt att det in...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in