Friedrich Nietzsche

Introduktion

Friedrich Nietzsche (1844-1900) var en tysk filosof som skrev en lång rad filosofiska verk. Den mänskliga viljan är ett helt centralt element i Nietzsches filosofi, men han blev också känd för sin våldsamma kritik av kristendomen och dess världsbild.

Viljan till makt

Utifrån Nietzsches människosyn kännetecknas det framgångsrika och meningsfulla livet av att en person utövar viljan till makt i högsta möjliga utsträckning. Viljan till makt är enligt Nietzsche en grundläggande drift hos alla levande varelser, som ger dem begär att utveckla sig och forma den värld som de lever i så att den passar deras behov. Det gäller särskilt för människan, som både har ett särskilt stort behov av att forma världen och samtidigt de egenskaper som behövs för att göra det. Det goda livet handlar alltså om att ta full kontroll över sin tillvaro och forma sin omvärld så att den passar ens önskemål och behov.

Tyvärr har mänskligheten genom tiderna anammat några värderingar som leder till en begränsning av människans möjlighet att utöva viljan till makt (t.ex. kristendomens värderingar). Därför är Nietzsches filosofiska projekt i hög grad ett kritiskt projekt – hans fokus är att förstöra de tankar och föreställningar som håller människan tillbaka. Därför beskriver han också i flera sammanhang sin metod som ”att filosofera med hammaren”.

Slavmoral och herremoral

Nietzsche ser mycket kritiskt på de moraliska normer som kristendomen representerar. Den p...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in