Jean-Paul Sartre

Introduktion

Jean-Paul Sartre var en fransk filosof som spelade en central roll i den franska existentialism-rörelsen under 1900-talet. Sartre är kanske den mest kända existentialisten – och samtidigt en av de första som beskrev sig själv som existentialist.

Liksom Camus avvisar Sartre att människolivet har en förutbestämd mening. Han menar dock inte att vi är dömda till meningslöshet, utan att våra val och handlingar kan skapa mening i våra liv.

Existens föregår essens

Existens och essens är två av de mest grundläggande begreppen i Sartres filosofi. Att något har existens betyder helt enkelt att det existerar i världen. Att något har essens betyder att det har en bestämd natur och alltså är på ett bestämt sätt.

Djur, växter och saker har enligt Sartre essens innan de har existens. Redan innan ett djur kommer till världen står det klart att det kommer att vara bundet av de instinkter som den relevanta djurarten normalt sett lever efter. Och redan innan en sak blir producerad, är den avsedd t...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in