Sammanfattning

På den här sidan kan du snabbt få en överblick över de viktigaste begreppen inom existentialismen. Du kan hitta mer detaljerad information om de enskilda ämnena i relevanta avsnitt av kompendiet.

Vad är existentialism?

  • Existentialism är en särskild gren av filosofin som handlar om människans sätt att vara till i världen – att existera.
  • Det finns olika typer av existentialism, men en gemensam grundtanke är att människan är fri.
  • Tanken om ansvar är också central för existentialismen, då människans frihet betyder att hen alltid är fullt ansvarig för sina handlingar.
  • Många existentialister fokuserar på att undersöka om det går att leva ett meningsfullt liv, även om världen kan verka meningslös.
  • Även om existentialismen först blev etablerat som begrepp i mitten av 1900-talet, så hade tidigare filosofer som Søren Kierkegaard och Friedrich Nietzsche redan formulerat några av de centrala idéerna.
  • Efter andra världskriget uppstod den franska existenti
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in