Simone de Beauvoir

Introduktion

Simone de Beauvoir var en fransk filosof och författare som var en del av den franska existentialism-rörelsen.

Beauvoir är dock inte bara känd för sin existentialism, utan har även spelat en helt avgörande roll inom genusfilosofi. Hennes stora verk Det andra könet har både existentialistiska och feministiska teman och anses vara ett av de avgörande verken för feminismens utveckling under 1900-talet.

Immanens och transcendens

Två av de viktigaste begreppen i Beauvoirs filosofi är immanens och transcendens. Dessa begrepp beskriver två sätt som man kan existera på i världen.

Immanens beskriver en passiv existensform, där man existerar inom fast definierade ramar och inte lämnar den plats man blivit tilldelad. Man har inte kontroll över världen, utan kontrolleras istället av den. Det är på det sätt som saker och djur existerar - men även vissa människor kan tvingas in i denna form av existens. Det kan till exempel vara en person som blint lever upp till den roll som samhället...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in