Det andra könet

Introduktion

Det andra könet (1949) är Simone de Beauvoirs mest berömda verk. Boken har både existentialistiska och genusvetenskapliga teman och handlar om hur kvinnan genom historien har blivit reducerad till en lägre status än mannen. Inte bara i relation till samhällets struktur utan också i relation till själva det sätt som kvinnan förväntas att existera i världen.

Ännu idag bektraktas Det andra könet som ett centralt verk inom feminismen. Många av idéerna i boken har också relevans för en mer generell debatt om huruvida samhällets idé om könsroller är en kulturell konstruktion eller en produkt av medfödd biologi.

Det historiska förtrycket av kvinnor

Första delen av Det andra könet är i första hand en genomgång av alla de sätt som kvinnor har hållits tillbaka genom historien. Beauvoir använder sina begrepp om immanens gentemot transcendens för att beskriva en situation där kvinnor historiskt sett har tvingats in i en stereotyp, inaktiv roll där de förväntas att rätta sig efter mannens eller familjens behov och där det inte finns någon plats för egen självständig utveckling.

Denna situation har enligt Beauvoir funnits i en mängd kulturer, hela väg...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in