Søren Kierkegaard

Introduktion

Søren Kierkegaard (1813-1855) var en dansk filosof. Även om han levde långt innan existentialismen på allvar blev etablerad, så berör han flera idéer som senare blev centrala för rörelsen. Därför placerar många honom som en av de första existentialistiska filosoferna.

I motsats till de andra stora existentialister som vi beskriver i det här kompendiet representerar Kierkegaard en religiös variant av existentialismen.

Stadier på livets väg

En av de mest berömda aspekterna av Kierkegaards filosofi är hans så kallade ”stadieteori”.

Stadierna representerar fyra olika sätt att leva, där de högre stadierna representerar en utveckling mot en mera meningsfull existens. En specifik människa går dock inte nödvändigtvis igenom samtliga stadier, och det är också möjligt att hoppa över stadier eller att röra sig tillbaka till ett tidigare stadie.

Det är viktigt att uppmärksamma att Kierkegaard aldrig presenterar stadierna samlat och systematiskt, som vi gör nedan (och som det typiskt görs i läroböckerna i undervisningen). I stället uttrycks stadierna genom olika beskrivningar och exempel i hans författarskap.

Dussinmänniskan

Dussinmänniskan är en människa som lever sitt liv efter samhällets normer och inte reflekterar över sina livsval. Dussinmänniskan förhåller sig helt enkelt inte aktivt till sig själv som människa, utan låter sig blott ”glida med strömmen”.

Ett klassiskt exempel skulle kunna vara företagaren, som sköter sitt jobb för att det förväntas av honom, och använder sin lön för att köpa alla de konsumt...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in