Vad är existentialismen?

Introduktion till existentialismen

Existentialismen är en särskild gren inom filosofi, som intresserar sig för människans sätt att vara till i världen – att existera. Det finns olika typer av existentialism, men en gemensam grundtanke är att människan är i ett tillstånd av frihet, där hen genom att göra aktiva val kan bestämma vilken slags människa hen vill vara.

Tanken om ansvar är också central inom existentialismen, då människans frihet betyder att hen alltid är fullt ansvarig för sina handlingar. Det är alltså inte möjligt att ursäkta sina handlingar genom att lägga skulden på sina omständigheter eller andra yttre faktorer.

Ångest och meningslöshet

Det stora ansvaret som människolivet är präglat av kan leda till en existentiell ångest. När man står en...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in