Jag är lärare/bibliotekarie på en gymnasieskola, kan jag få gratis tillgång till Studienet?

Om du är lärare eller bibliotekarie på en gymnasieskola kan du få gratis tillgång till Studienet. Det enda du behöver göra är att skicka in dokumentation som visar din anställning.

Med gratis tillgång till Studienet.se kan du:

  1. Se om du vill rekommendera några av Studienets produkter 
  2. Kontrollera dina elevers användande av hemsidan
  3. Läsa material som elever har angett som källa 

Vi upplever tyvärr att lärare och bibliotekarier delar ut våra vägledningar och guldanteckningar till eleverna. Detta är inte tillåtet och är ett brott mot upphovsrättslagen. Alla dokument som laddas ned från Studienet.se är markerat synligt och osynligt.

Så går du till väga för att få gratis tillgång:

  1. Skicka ett mail till support@studienet.se där du anger att du undervisar/jobbar på en gymnasieskola. Kom ihåg att använda din arbetsmail när du kontaktar oss.
  2. Registrera ett konto på Studienet.se med samma e-postadress.
  3. Vår kundservice skickar sedan ett bekräftelsemail till dig som ska besvaras. När du har svarat på mailet får du gratis tillgång till sidan.