Jag har köpt ett medlemskap, men kan inte ladda ned eller läsa e-böcker.

Om du inte längre kan ladda ned eller läsa böcker beror det sannolikt på att du inte har ett aktivt medlemskap. Du kan se status på ditt medlemskap här.

För att ladda ned eller läsa e-böcker ska du vara inloggad på det konto som ditt medlemskap är knutet till.

Om du är osäker på vilket konto du har använt för att registrera ett medlemskap, kan du kontakta vår kundservice här

Du bör även kontakta kundservice om du är inloggad på ett konto med ett aktivt medlemskap, men trots detta inte kan ladda ned eller läsa e-böcker.