Jag har köpt ett VIP-medlemskap, men kan inte ladda ned eller läsa e-böcker.

Om du inte längre kan ladda ned eller läsa böcker beror det sannolikt på att du inte har ett aktivt VIP-medlemskap. Du kan se status på ditt medlemskap här.

För att ladda ned eller läsa e-böcker ska du vara inloggad på det konto som ditt VIP-medlemskap är knutet till.

Om du är osäker på vilket konto du har använt för att registrera ett VIP-medlemskap, kan du kontakta vår kundservice här

Du bör även kontakta kundservice om du är inloggad på ett konto med ett aktivt VIP-medlemskap, men trots detta inte kan ladda ned eller läsa e-böcker.