Kan jag upprätta ett Studienet VIP-medlemskap med ett MasterCard Maestro-betalkort?

Du kan tyvärr inte upprätta ett Studienet VIP-medlemskap med ett MasterCard Maestro-betalkort. Detta beror på MasterCards egna bestämmelser angående upprättande av löpande abonnemang.