Hur söker jag på uppsatser i fulltext?

När du söker via sökfunktionen på studienet.se, söker du automatiskt på uppsatserna i fulltext.

Om du undervisar och misstänker att en elev kopierat en text från en uppsats på studienet.se, kan du via sökformulären söka på en mening från elevens uppsats. Kom ihåg att sätta citationstecken (") kring meningen om du önskar 100 procent matchning.

Sökexempel:
"Innan kristendomen kom till norden så dyrkade man främst Oden, Tor och Frej"