Jag är inte nöjd med en uppsats som jag har laddat ner. Kan jag få downloads tillbaka?

Skulle det vara så att du har laddat ner en uppsats som inte stämmer överens med vår beskrivning eller liknande, ska du vända dig till vår kundservice.

När du skriver till oss är det bra om du har med följande information:

  • Vilken uppsats det gäller (gärna med länk till uppsatsen)
  • På vilka punkter du upplever att uppsatsen inte lever upp till dina förväntningar

Vår redaktion kommer nu att värdera dina synpunkter, och är de eniga med dig får du snarast tillbaka de poäng eller downloads du har använt till uppsatsen till ditt konto.