Lägger Studienet.se ut uppsatserna på internet?

Vår uppsatsbank är tillgänglig på internet. Bara våra medlemmar har tillgång till uppsatserna i fulltext. Titel, beskrivning och ett utdrag ur arbetet är dock publicerat och tillgängligt för alla. Denna informationen är också sökbar via sökmotorer, som exempelvis Google och Urkund.

Observera att du som är lärare har kostnadsfri tillgång till Studienet.se - kontakta oss om du är lärare och önskar tillgång.

Läs mer om Studienet.se här