Far och jag

Här får du hjälp med att analysera och tolka novellen ”Far och jag” av Pär Lagerkvist. Innan våra utvalda analyspunkter, kan du läsa en resumé av novellen och få nyttig bakgrundsinformation. Till sist finner du en tolkning av novellen, där vi sammanfattar analysen och ger förslag på hur textens tema kan förstås.

Novellen utgavs ursprungligen med titeln ”Far och jag” i novellsamlingen Onda sagor (1924).

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag ur vår analyshjälp till novellen:

Som vuxen utlämnas man till ett osäkert liv

Går vi till novellens slut, så beskriver berättaren den insikt om livet, som barnet till sist får, när fadern inte kan förklara, vad det mörka, skrämmande tåget innebär. Fadern säger bara att han inte kan förstå varför tåget kom:

Jag anade vad det betydde, det var den ångest som skulle komma, allt det okända, det som far inte visste något om, som han inte skulle kunna skydda mig för. Så skulle denna världen, detta livet bli för mig, inte som fars, där allting var tryggt och visst. Det var ingen riktig värld, inget riktigt liv. Det bara störtade sig brinnande in i allt mörkret, som inte hade något slut.

I citatet tolkar berättaren tågets betydelse. Det tolkas som en bild av vuxenlivets grundläggande ångest och osäkerhet. Vi kan konstatera, att berättaren säger: ”Jag anade vad det betydde och inte: ”Jag visste”. Att ana innebär att känna eller märka. Här ser vi skillnaden mellan barnet och den vuxne berättaren, hur barnet inte är helt klar över betydelsen, medan den vuxne berättaren gör en mer omfattande tolkning. 

Barndomsupplevelsen i mörkret med det skrämmande tåget tolkas av den vuxne berättaren som en upplevelse med överförd betydelse. Det är inte bara ett konkret tåg, men även en bild av, hur tillvarons grundläggande osäkerhet dyker upp, när man lämnar sin barndom.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Far och jag

[0]
Inga användarrecensioner än.