Teman

Övergangen från barn till vuxen

Strukturen i ”Far och jag” följer de två personernas utflykt en söndagseftermiddag. Textens tillbakablick gör, att vi undan för undan ser en motsättning mellan barnets omedelbara sinnliga upplevelse av världen och en vuxen berättarröst som betraktar världen abstrakt och reflekterat.

Det finns en tydlig kontrast mellan textens första och andra del. I den första delen upplever barnet naturen som idyllisk, trygg och skön. Den första delen äger rum i dagsljus och är en upplevelse fylld av sinnesintryck, där naturen även personifieras i bildspråket för att ytterligare framhäva de positiva värdena.

I den mittersta delen har fadern och barnet nått sitt utflyktsmål. En särskilt härlig plats vid en åbrädd, där fadern lekte som barn. Här tillbringar de en längre stund med oskyldig och harmonisk lek. I hela den första delen porträtteras fadern som en allvetande och beskyddande karaktär. Han tar sonen vid handen och har uppsikt över tågsignalerna. Barnet tror att fadern tänker på allting. Utflykten med fadern i naturen bes...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in