Hjälp med Filosofi

Vad är egentligen meningen med livet? Detta – och mycket annat – är centralt inom kurser i Filosofi, som är nära förknippat med frågor kring existens, kunskap, handlande, språkets betydelse och värden. Med utgångspunkt i filosofiska traditioner och personlig reflektion bjuds du som elev in till att vidga dina vyer och ta del av olika verklighetsuppfattningar som florerat genom historien. Detta innebär bland annat att du introduceras till filosofiska och existentiella frågor, vetenskapsteori och värdefilosofi.

För att inspireras till att komma igång med din personliga reflektion så har vi på studienet.se samlat en mängd uppsatser inom Filosofi. Dessa behandlar en rad olika ämnen och frågeställningar, exempelvis i form av diskuterande och utredande texter, fördjupningsuppgifter och instuderingsfrågor.

Se vår kompendium om Etik.