Hjälp med Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett brett ämnesområde som omfattar en rad olika ämnen knutna till affärsverksamhet – bland annat redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring, entreprenörskap samt ledarskap och organisationsteori. Här belyser man inte bara den ekonomiska aspekten av företagande, utan även viktiga sociala och miljömässiga faktorer.

Ofta får du som elev i Företagsekonomi också möjligheten att jobba praktiskt med utvecklingen av hållbara affärsidéer, och ges utrymme att kritiskt granska teorier och modeller som förklarar företagens roll, ansvar och utveckling i samhället.

På studienet.se har vi samlat användbara uppsatser från tidigare elever i Företagsekonomi, för att på så sätt hjälpa dig på traven när du själv ska dyka in i företagandets spännande värld. Hitta det du behöver bland fördjupningsuppgifter, rapporter, analyser och mycket mer.