Försök till kärnfysik

I denna analyshjälp får du hjälp att analysera och tolka novellen ”Försök till Kärnfysik”. Novellen är skriven av Jonas Hassen Khemiri (2014) och utgiven i Myriosnoveller. 

Vi ger dig en sammanfattning av texten och går igenom de centrala elementen i analysen. Därutöver får du hjälp med tolkningen. Om du behöver hjälp med att komma igång med din analys, kan du läsa våra Instuderings- och fördjupningsfrågor

Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag ur analyshjälpen:

Titel

Novellens titel ”Försök till kärnfysik” är mångfacetterad. Begreppet kärnfysik kan förstås som ett starkt fysiskt tillstånd. Man kan säga att en person är kärnfrisk eller att han har en kärnfysik. Det kan även sägas om en person att han är ”frisk som en nötkärna.”

Begreppet kärnfysik leder också tankarna till såväl kärnvapen som kärnklyvning. Novellens berättare önskar slutligen åstadkomma (kärl-) kärnsprängningar för att på så sätt göra slut på sitt lidande.

Du kommer explodera ditt egocentriska hjärta. Dina lungor kommer blodfyllas och viskningarna kommer tona bort och genom dina tårdallrande ögonfransar kommer du se horisonten som svajar till i sidled och sen försvinner uppåt. (sid. 6)

Citatet beskriver hur berättarjaget tänker sig hur han gör slut på sitt liv genom att spränga sitt hjärta. 

Ordet ”Kärnfysik” indikerar även att det är svårt att leva, trots att livet egentligen enbart handlar om några fysiska funktioner. Parallellen med livet, dras här till den komplicerade kärnfysiken. Människan får ingen manual till sitt liv. Det gäller istället att prova sig fram, precis som man behöver göra inom kärnfysiken. Den senare handlar i grund och botten slutligen endast om några få fysikaliska reaktioner. Dessa får dock stora och oöverblickbara effekter.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Försök till kärnfysik

[0]
Inga användarrecensioner än.