Berättarteknik

Berättaren, i grammatisk förstaperson tilltalar genomgående ett du, en grammatisk andraperson. Trots detta skapas känslan av att allt det han säger till duet egentligen är något som han säger om och till sig själv.

Novellen berättas ur ett allvetande perspektiv. Berättaren har en överblick över livet, såväl framåt som bakåt. Detta är dock inget han har möjlighet att influera berättelsens ”du” med.

Novellen berättas ur en inre synvinkel. Detta märks genom att han har sina egna erfarenheter som utgångspunkt för berättandet. Denna inre synvinkel hjälper honom att formulera goda råd till mottagaren.

Mottagaren svarar inte vid något tillfälle. Genom berättandet och beskrivandet uppstår en bild av den andre, trots att denne inte medverkar aktivt i det so...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in