Språk och stil

Språk

Novellen kännetecknas av ett rakt och avskalat språk. Karaktären är närmast telegramliknande. Meningarna blandar fakta med fiktion:

Du kommer explodera ditt egocentriska hjärta. (sid. 3)

Citatet visar en exempelmening ur texten. Den visar meningarnas avskalade, informationstyngda och i egentlig mening ”omöjliga” konstruktion.

Stilen utgörs genomgående av ett du-tilltal:

Du är äntligen hundraprocent lycklig. (sid. 5)

Citatet visar speglingen av den andres känslor som du-tilltalet skapar. Egentligen är det dock jagets egna känslor som projiceras och avspeglas på duet.

Några avvikelser från detta förekommer. Berättaren refererar då till de misstag han själv har gjort. Uppmaningen till textens ”du” är då grundat i att denne ska undvika att göra de misstag...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in