Instuderings- och fördjupningsfrågor

Om du behöver en starthjälp till att analysera ”Försök till kärnfysik”har vi sammanställt en rad frågor, som kan leda dig till svaret på den centrala frågan: Vad handlar ”Försök till kärnfysik”djupast sett om? Du kan finna svar på frågorna genom att läsa på följande sidor.

Motiv

Vilket är det centrala motivet i ”Försök till kärnfysik”?

Uppbygnad

På vilket sätt kan novellens handlingsförlopp delas in i tre delar?

Vilken är effekten av cirkelkompositionen och det öppna slutet?

Karaktärer och miljö

Berättarjaget

Vilken typ av person är berättarjaget?

Vilka positiva och negativa drag karaktäriserar berättarjaget?

På vilket sätt kommer det till uttryck i novellens första del att berättaren är kär?

Hur utvecklas han under loppet av novellen?

Varför ser berät...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in