Perspektivering

Tekster skrivna till ofödda eller nyfödda barn

Det finns ett antal texter som, liksom denna text är skrivna till ofödda eller nyfödda barn. Till skillnad från ”Ett försök till kärnfysik” handlar dessa texter främst om en längtan efter barnen och en beskrivning av vilket fint liv de kommer att få:

Där fanns brev där modern talade till det ofödda barnet och brev till den nyfödda Hanna. Alla dessa brev som andades så mycken kärlek, så mycken omsorg, hade förrått den stränga moderns innersta väsen och fått henne att framstå i helt ny belysning. Efteråt kunde hon inte förstå hur hon någonsin hade kunnat beskylla denna moder för kärlekslöshet. (ur: Livet tillbaka av Héidi Fried.2015) 

Sådana texter och även indikationen om sådana, kan ändra den uppfattning en p...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in