Sammanfattning och motiv

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Novellen “Försök till kärnfysik” av Jonas Hassen Khemiri handlar om två personer. Den ena personen, berättaren, beskriver och den andra blir beskriven. Den beskrivna personens liv beskrivs av berättaren i en berättelse, eller snarast ett brev. Brevet speglar personens väg genom livet. Mottagaren av brevet är egentligen jaget själv, men genom att skriva brev får jaget perspektiv på sina egna dåliga minnen och erfarenheter. 

Berättelsen börjar med att den beskrivna personen föds och välkomnas till livet. Därefter speglas dennes möjliga liv i kronologisk ordning.

Först beskrivs spädbarnstillvaron och den omsorg som det lilla barnet är föremål för. Sedan speglas ungdomstiden och det sexuella uppvaknandet med alla dess nya kroppsliga ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in