Tolkning, tema och budskap

Novellens tema är livets förutsägbarhet. Trots ansträngningar och goda föresatser ligger det i den mänskliga naturen att följa ett mönster. Med detta avses att missa målet för vad det mänskliga livet skulle kunna vara. Detta leder inte alltid till den bästa av världar. Detta gäller inte minst på kärlekens område.

Syftet med texten är enligt berättaren att hjälpa berättelsens ”du” att skapa hållbar kärlek och familj och att därigenom lyckas i livet. Men slutligen går det enligt texten lika illa för duet som för jaget. Detta kan man utläsa, på grund av att det sista avsnittet är skrivet i du-form. Eventuellt indikerar detta att ingen kan undgå att göra fel i livet.

Snart kommer du vara redo att göra det som jag misslyckades med: skapa familj. Och för at...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in