Hjälp med fysik

Inom ämnet Fysik får du studera läran om naturen, där både materiens minsta beståndsdelar och det oändliga universum ingår. Du kan till exempel komma till att studera mekanik, tyngdkraft, termodynamik, optik, rörelsemängd, elektromagnetik eller rymden. Oavsett område, så är förståelsen för fysikens arbetsmetoder, teorier, begrepp och tillämpning av central betydelse. Dessutom ska du som elev kunna genomföra, tolka och presentera resultat från experiment och observationer (där du bland annat har hjälp av datorstödd utrustning). Detta görs oftast i form av labbrapporter, men kan också ta form i andra typer av inlämningsuppgifter eller fördjupningsarbete.

På denna sidan har vi samlat andra elevers uppgifter inom Fysik så att du enkelt kan hämta inspiration vad gäller struktur, arbetsmetod och innehåll.