Labbrapport Fysik

I en labbrapport i Fysik skrivs för att dokumentera ett experiment. I en god labbrapport ska man dock inte bara beskriva laborationen, utan också analysera resultaten utifrån teori om ämnet. Det är också en god idé att fundera över olika felkällor som gör att experimentet inte helt passar med teorin. Nedanunder hittar du många goda exempel på labbrapporter från fysik, och vi har även en gratis guide till att skriva labbrapporter.